PERSBERICHT

Vlaardingen, 3 mei 2021

Expeditie Vlaardingen van start met muurschildering

Muurschilderingen, historische schepen en een fietsplan…. Het zijn een paar onderdelen van  Expeditie Vlaardingen. Vlaardingen Partners geeft daarvoor samen met de gemeente het startschot. Op 3 mei hebben zij de eerste stap gezet van plannen naar daden: kunstenares Loes Henger start de expeditie met het maken van een karakteristieke muurschildering aan de Van Riebeeckstraat.

Expeditie Vlaardingen wil Vlaardingen aantrekkelijker maken en extra aandacht geven aan het waardevolle erfgoed, zoals historische panden, schepen en bijzondere plekken.

Extra aantrekkingskracht voor de stad

Expeditie Vlaardingen omvat diverse projecten, onder andere rond het thema water. Vlaardingen Partners wil het bijzondere in Vlaardingen meer zichtbaar maken en hiermee een impuls geven aan kunst, cultuur en erfgoed. De focus ligt daarbij op de binnenstad. “Hiermee kunnen we de aantrekkingskracht van de stad vergroten”, aldus Gerrit van Toor van Vlaardingen Partners. Bezoekers van binnen en buiten de stad dragen bij aan extra bestedingen en een levendige binnenstad, één van de ambities uit de ‘Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040’. Bovendien geven ze een impuls aan de lokale economie, zoals winkels en horeca. Een welkome bijdrage zeker ook in deze tijd waarin veel ondernemers het niet gemakkelijk hebben. De extra activiteiten die met behulp van de subsidie kunnen plaatsvinden, dragen er ook aan bij om Vlaardingers bewust te maken van het bijzonder rijke verleden van hun stad en het rijke culturele aanbod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Subsidie en bijdragen toegekend

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor Expeditie Vlaardingen. Van de 88 aanvragen die via de subsidieregeling Toerisme Zuid Holland zijn ingediend, heeft de provincie aan 10 projecten het beschikbare bedrag toegekend. Vlaardingen Partners was daar één van en kreeg € 76.159 voor de uitvoering van Expeditie Vlaardingen. Ook andere partijen hebben een bijdrage geleverd aan het initiatief. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft specifiek voor de muurschilderingen een financiële bijdrage toegezegd.

Wat is Vlaardingen Partners ?

Expeditie Vlaardingen is een initiatief van Stichting Vlaardingen Partners in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Vlaardingen Partners is in 2018 opgericht en verbonden met het  Ondernemersfonds Vlaardingen. “Een deel van het budget van het Ondernemersfonds kunnen we gebruiken voor stadsbrede activiteiten. Vlaardingen Partners zet zich hiervoor in en wil Vlaardingen op diverse fronten verfraaien, de recreatieve sector en de economie stimuleren en een waardevolle netwerkomgeving bieden”. De stichting gaat Vlaardingen als woon-, werk- en leefstad weer meer promoten om zo de economie en werkgelegenheid in de stad te verstevigen. Ook wil de stichting een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de gemeente en samenwerking zoeken met andere organisaties die met hun eigen kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren.

Aan de slag met muurschilderingen

Vlaardingen Partners, de gemeente, Kade 40 en Museum Vlaardingen zijn inmiddels bezig met het uitwerken van de projecten waarvoor de subsidie is toegekend. In de binnenstad komen enkele karakteristieke muurschilderingen op bijzondere plekken. Kunstenares Loes Henger bijt de spits af met haar werk aan de Van Riebeeckstraat.

Bijlage :  foto, fotograaf Cees Groen, onderschrift Loes Henger, Gerrit van Toor en wethouder Bart de Leede bij de start van de muurschildering aan de Van Riebeeckstraat

Voor de redactie:

Meer informatie over de toekenning van de subsidie bij:

Gerrit van Toor, voorzitter Stichting Vlaardingen Partners 06-53681734

www.vlaardingenpartners.nl

Vlaardingen Partners verbindt mensen en organisaties

en bundelt krachten om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te maken