PERSBERICHT

Vlaardingen, 3 mei 2021

Expeditie Vlaardingen van start met muurschildering

Muurschilderingen, historische schepen en een fietsplan…. Het zijn een paar onderdelen van  Expeditie Vlaardingen. Vlaardingen Partners geeft daarvoor samen met de gemeente het startschot. Op 3 mei hebben zij de eerste stap gezet van plannen naar daden: kunstenares Loes Henger start de expeditie met het maken van een karakteristieke muurschildering aan de Van Riebeeckstraat.

Expeditie Vlaardingen wil Vlaardingen aantrekkelijker maken en extra aandacht geven aan het waardevolle erfgoed, zoals historische panden, schepen en bijzondere plekken.

Extra aantrekkingskracht voor de stad

Expeditie Vlaardingen omvat diverse projecten, onder andere rond het thema water. Vlaardingen Partners wil het bijzondere in Vlaardingen meer zichtbaar maken en hiermee een impuls geven aan kunst, cultuur en erfgoed. De focus ligt daarbij op de binnenstad. “Hiermee kunnen we de aantrekkingskracht van de stad vergroten”, aldus Gerrit van Toor van Vlaardingen Partners. Bezoekers van binnen en buiten de stad dragen bij aan extra bestedingen en een levendige binnenstad, één van de ambities uit de ‘Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040’. Bovendien geven ze een impuls aan de lokale economie, zoals winkels en horeca. Een welkome bijdrage zeker ook in deze tijd waarin veel ondernemers het niet gemakkelijk hebben. De extra activiteiten die met behulp van de subsidie kunnen plaatsvinden, dragen er ook aan bij om Vlaardingers bewust te maken van het bijzonder rijke verleden van hun stad en het rijke culturele aanbod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Subsidie en bijdragen toegekend

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor Expeditie Vlaardingen. Van de 88 aanvragen die via de subsidieregeling Toerisme Zuid Holland zijn ingediend, heeft de provincie aan 10 projecten het beschikbare bedrag toegekend. Vlaardingen Partners was daar één van en kreeg € 76.159 voor de uitvoering van Expeditie Vlaardingen. Ook andere partijen hebben een bijdrage geleverd aan het initiatief. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft specifiek voor de muurschilderingen een financiële bijdrage toegezegd.

Wat is Vlaardingen Partners ?

Expeditie Vlaardingen is een initiatief van Stichting Vlaardingen Partners in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Vlaardingen Partners is in 2018 opgericht en verbonden met het  Ondernemersfonds Vlaardingen. “Een deel van het budget van het Ondernemersfonds kunnen we gebruiken voor stadsbrede activiteiten. Vlaardingen Partners zet zich hiervoor in en wil Vlaardingen op diverse fronten verfraaien, de recreatieve sector en de economie stimuleren en een waardevolle netwerkomgeving bieden”. De stichting gaat Vlaardingen als woon-, werk- en leefstad weer meer promoten om zo de economie en werkgelegenheid in de stad te verstevigen. Ook wil de stichting een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de gemeente en samenwerking zoeken met andere organisaties die met hun eigen kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren.

Aan de slag met muurschilderingen

Vlaardingen Partners, de gemeente, Kade 40 en Museum Vlaardingen zijn inmiddels bezig met het uitwerken van de projecten waarvoor de subsidie is toegekend. In de binnenstad komen enkele karakteristieke muurschilderingen op bijzondere plekken. Kunstenares Loes Henger bijt de spits af met haar werk aan de Van Riebeeckstraat.

Bijlage :  foto, fotograaf Cees Groen, onderschrift Loes Henger, Gerrit van Toor en wethouder Bart de Leede bij de start van de muurschildering aan de Van Riebeeckstraat

Voor de redactie:

Meer informatie over de toekenning van de subsidie bij:

Gerrit van Toor, voorzitter Stichting Vlaardingen Partners 06-53681734

www.vlaardingenpartners.nl

Vlaardingen Partners verbindt mensen en organisaties

en bundelt krachten om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te maken

Varend Corso toch naar Vlaardingen !

Het Varend Corso komt tóch naar Vlaardingen dit jaar! Dankzij de inzet van VP, de Stichting Vlaardingen Partners, en met steun van het Ondernemersfonds Vlaardingen, zal Vlaardingen, net zoals de laatste jaren, tóch deelnemen aan het Varend Corso, naast steden als Maassluis, Delft, Den Haag, Midden-Delfland  en natuurlijk Westland.

Eerder berichtte de organisatie van het Varend Corso dat Vlaardingen dit jaar niet zou deelnemen aan het jaarlijks terugkerend spektakel, dat dit jaar niet begin augustus, maar begin juli (dus vóór de meeste zomervakanties) zal plaatsvinden. Dit nieuws leverde gemengde reacties en vooral heel veel teleurstelling op onder Vlaardingers. Vlaardingen Partners wilde het daar niet bij laten zitten en kwam in actie.

In samenwerking met de gemeente en met hulp van het Ondernemersfonds Vlaardingen is het nu toch gelukt het Corso terug te halen naar Vlaardingen. Vlaardingen Partners hoopt daarnaast financiële steun te krijgen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., om de boot geheel in het corso-thema: “It’s showtime!” te kunnen aankleden met bloemen, fruit en groenten. Vlaardingen Partners vond dat de stad deze kans niet mocht laten liggen: “Het Varend Corso is een feestje voor alle inwoners van onze stad. Jong en oud komt al jaar en dag naar de Vaart om te kijken naar de prachtige boten op het water. Gelukkig kunnen we er ook dit jaar met heel Vlaardingen weer volop van genieten!”.

Vlaardingen Partners is een stichting die mensen en organisaties verbindt. Zij bundelt krachten om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te maken. De stichting richt zich op het ondersteunen van stadsbrede promotie en activiteiten, en werkt daarin nauw samen met het Ondernemersfonds Vlaardingen.

27.02.2020

Foto: https://varendcorso.nl/organisatie/

Vlaardingen Partners wil Vlaardingen verfraaien

Een van de punten die Vlaardingen Partners wil aanpakken, zijn de viaducten in onze stad, onder de A4 en de A20. Al dat grauwe beton, die modderplassen en die kille tochtgaten, dat is toch geen visitekaartje voor onze stad! Vlaardingen Partners heeft de Vlaardingse kunstenaar Jeroen Verhoeff gevraagd om met ideeën te komen voor het verfraaien van deze viaducten. Verhoeff, onder andere bekend van de grote school haringen die in de publiekshal van het stadhuis aan het Westnieuwland hangt, en die de natuur als grootste inspiratiebron heeft, ging uit van natuur, water, de Vlaardingse visserijhistorie, het idee van het spiegelen van de werkelijkheid en het gebruiken van vooral de elementen van de plek zelf.

Zijn idee is dat een viaduct niet alleen functioneel moet zijn, maar dat de stad een prachtige en unieke ‘welkomstpoort’ verdient. Dat elke bezoeker en bewoner steeds weer gefascineerd raakt door de bijzondere mengeling van kunst, historie, humor, beweging, licht, verwarring en inventiviteit. Vaart daar een bootje door de straat, rij ik nu onder een Vlaardingse haringlogger heen, wat is er met dat grasveld aan de hand, wat is dat vreemde licht overal?  De ideeën, die hij verbeeldde in een prachtige maquette,  houdt hij nog even geheim, want die vindt hij veel te mooi om nu al op straat te gooien, maar hij hoopt dat mensen straks zullen zeggen: ‘Mocht je in de buurt van Rotterdam zijn, rij dan even door en ga er dan even af bij afslag Vlaardingen centrum, want wat je daar ziet!’

Vlaardingen Partners verbindt mensen en organisaties en bundelt krachten om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te maken. Kijk voor meer informatie over het werk van Jeroen Verhoeff op www.jeroenverhoeff.nl

Handtekeningen zijn gezet

De handtekeningen staan, het is officieel. Vandaag is stichting Vlaardingen Partners opgericht. Gisteren hebben we alle (aankomende) raadsleden op de hoogte gebracht van onze plannen. Nu gaan we aan de slag met het oprichtingsplan.

Brief aan de Gemeenteraad

Vandaag hebben we alle (aankomende) leden van de Vlaardingse gemeenteraad op de hoogte gebracht van het bestaan van Vlaardingen Partners. Zij zijn nu uiteraard druk met de verkiezingen, maar na 21 maart wisselen we graag met hen van gedachten over onze activiteiten en hoe we kunnen samenwerken.