Visie

Vlaardingen Partners voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan Vlaardingen als een stad in balans. Een stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Om dat te bereiken willen we onze expertise, ons netwerk en financiële ondersteuning inzetten. Zo zorgen we ervoor dat de bestaande ontwikkelingskracht beter wordt benut; partners elkaar makkelijker vinden en dat Vlaardingen aantrekkelijker wordt als vestigingsstad voor inwoners en bedrijven.

Handelend vanuit de kernwaarden water, groen en historie zet Vlaardingen Partners zich in op het gebied van stadspromotie, acquisitie, stedelijke ontwikkeling en aansprekende evenementen. Vlaardingers zijn trots op hun stad en haar erfgoed. We willen de stad ten behoeve van haar inwoners, bedrijven en bezoekers actief promoten.

Naast de samenwerking in MVS-verband (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) wil Vlaardingen Partners de samenwerking met Rotterdam intensiveren. Rotterdam is wereldwijd een ijzersterk merk geworden. Vlaardingen heeft de unieke kans om op dit succes mee te liften. Rotterdam Partners promoot de regio nationaal en internationaal en is bereid om samen te werken met de buurgemeenten.

Vlaardingen Partners wil meegaan in de flow van het Rotterdamse succes en hiertoe een enthousiasmerende, inspirerende en coördinerende rol in de Vlaardingse samenleving vervullen.