Missie

Vlaardingen Partners verbindt mensen en organisaties en bundelt krachten om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te maken.

Dat is onze missie!

In Vlaardingen zijn vele personen, organisaties en instellingen actief. Er is in onze stad ongelooflijk veel burgerkracht met lokale betrokkenheid. Ook hebben we een sterk georganiseerd bedrijfsleven. En Vlaardingers zijn trots op hun stad. Dat is een kracht voor Vlaardingen. Vlaardingen Partners wil de organisatie zijn die dit alles samenbrengt. We willen ervoor zorgen dat plannen ontstaan, worden gecoördineerd en uitgevoerd. Zo maken we al het moois dat Vlaardingen te bieden heeft, nog net een beetje mooier om in te wonen, werken en recreëren.

verfraaien | stadspromotie | uitnodigen | wonen | groener | gastvrijheid | bereikbaarheid | samenwerken | evenementen | werken | ondernemen | recreatie | water | groen | historie

Vlaardingen Partners heeft als doel om Vlaardingen op diverse fronten te verfraaien, de recreatieve sector en de economie te stimuleren en een waardevolle netwerkomgeving te bieden. In het verlengde daarvan willen wij onder meer het promoten van Vlaardingen als woon-, werk en leefstad nieuw leven inblazen. We willen allianties aangaan met de gemeente en bestaande organisaties die daar met hun eigen kennis en ervaring een bijdrage aan kunnen leveren.

Visie

Vlaardingen Partners voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan Vlaardingen als een stad in balans. Een stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Om dat te bereiken willen we onze expertise, ons netwerk en financiële ondersteuning inzetten. Zo zorgen we ervoor dat de bestaande ontwikkelingskracht beter wordt benut; partners elkaar makkelijker vinden en dat Vlaardingen aantrekkelijker wordt als vestigingsstad voor inwoners en bedrijven.

Handelend vanuit de kernwaarden water, groen en historie zet Vlaardingen Partners zich in op het gebied van stadspromotie, acquisitie, stedelijke ontwikkeling en aansprekende evenementen. Vlaardingers zijn trots op hun stad en haar erfgoed. We willen de stad ten behoeve van haar inwoners, bedrijven en bezoekers actief promoten.

Naast de samenwerking in MVS-verband (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) wil Vlaardingen Partners de samenwerking met Rotterdam intensiveren. Rotterdam is wereldwijd een ijzersterk merk geworden. Vlaardingen heeft de unieke kans om op dit succes mee te liften. Rotterdam Partners promoot de regio nationaal en internationaal en is bereid om samen te werken met de buurgemeenten.

Vlaardingen Partners wil meegaan in de flow van het Rotterdamse succes en hiertoe een enthousiasmerende, inspirerende en coördinerende rol in de Vlaardingse samenleving vervullen.

Over ons

Vlaardingen Partners is een stichting. We werken nauw samen met het Ondernemersfonds Vlaardingen. Het Ondernemersfonds Vlaardingen richt zich vooral op gebiedsgebonden promotie en activiteiten. Wij gaan ons juist richten op het ondersteunen van stadsbrede promotie en activiteiten.

Op dit moment zijn veel non-profitorganisaties en instellingen actief bezig met de economische, promotionele en sociaal-culturele ontwikkeling van Vlaardingen. Vlaardingen Partners wil hier met deze organisaties en het bedrijfsleven  een gezamenlijke impuls aan geven en een actieve bijdrage leveren. Het ondernemersfonds heeft in 2017 met de gemeente Vlaardingen afspraken gemaakt dat hiervoor een deel van de door het fonds beheerde gelden beschikbaar is.

Het bestuur van Vlaardingen Partners bestaat uit:

Gerrit van Toor
Gerrit van Toor (voorzitter) was jarenlang ondernemer en bestuurder van onder andere IKV Ondernemend Vlaardingen en Ondernemersfonds Vlaardingen. Hoewel Gerrit al ruim met pensioen is, lukt het hem maar moeilijk om stil te zitten. Met Vlaardingen Partners wil hij zijn ervaring en netwerk inzetten voor een nog mooier Vlaardingen.

Jan Wildeboer
Jan Wildeboer is een geboren en getogen Vlaardinger. Na zijn studie in Delft werkte hij in de Telecomsector. Hij heeft een lange carrière bij KPN achter de rug en sloot zijn loopbaan af als Directeur Strategie. Nu hij meer vrije tijd heeft, wil hij zich inspannen om Vlaardingen voor haar inwoners en voor iedereen daarbuiten beter op de kaart te zetten. Jan ziet genoeg mogelijkheden om van Vlaardingen een nόg aantrekkelijkere woon- en werkstad te maken.

Wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen!

Ook gaan we graag met je in gesprek over onze plannen. We zijn geïnteresseerd om te horen wat jouw ideeën voor Vlaardingen zijn en hoe wij elkaars initiatieven kunnen versterken. Wil je contact met ons opnemen? Dat kan via ons contactformulier.

Contact

We zijn geïnteresseerd om te horen wat jouw ideeën voor Vlaardingen zijn en hoe wij elkaars initiatieven kunnen versterken. Wil je contact met ons opnemen?

Dat kan met onderstaand formulier: